سلام
دانشجويان فيزيك 1: فصل 9 (ويرايش هشتم):

 10 تمرین از شماره های ذکر شده در زیر: (تحويل 1 شنبه 23 آذر)

8-13-16-17-20-22-25-31-33-38-44-48

51-53-54-55-58-59-66-68-69-70-75

77-80-83-84-100-103-105-112-120-131-136

 

دانشجويان فيزيك 2:

فصل 29: (تحويل 9/24 ) 10 عدد از شماره های

 4-5-10-14-15-17-18-2-21-23-30-31-33-41-47-48-54-58-59

و 65-75-77-79-81-83-85 الی 92

فصل 30:مبانی فیزیک(تحویل 9/29 ) 10 مسئله از شماره های:

1-7-11-13-18-21-22-24-25-26-27-32-34-35-37-39


41-42-43-47-48-56-57-59-60-63-72-75-76-77

85-93-100-101-102-104


موفق باشید.

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در دوشنبه هفدهم آذر 1393 و ساعت 21:56 |

 سلام

نمونه سوالات امتحاني مربوط به ميان ترم دوم فيزيك1
دانشجويان فيزيك 1:فصل8 تحویل 9/9

10 تمرین از شماره های ذکر شده در زیر:

7-8-17-18-19-21-25-27-29-32-34-36-38-41-45-53

55-62-63-65-79-83-90-94-100-114-122-132-133-135

 

دانشجويان فيزيك 2:

امتحان میان ترم دوم سه ترم پیش به همراه حل

امتحان میان ترم دوم  ترم پیش

امتحان میان ترم دوم طبق اعلام قبلی 5شنبه 6 آذر 93 ساعت ۹

فصل 28: (تحويل 9/10 ) 10 عدد از شماره های

6-12-13-16-24-28-29-31-35-39-46-50-51-53-56-62-67-74-75-87

موفق باشید.

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در شنبه یکم آذر 1393 و ساعت 21:12 |

با سلام

فصل 7 (ويرايش هشتم):(تحويل 9/2 )

 10 تمرین از شماره های ذکر شده در زیر:

1-5-11-13-17-25-28-32-33-35-37

41-42-48-51-52-53-54-57-65-68-75-76-80

 

فصل 26: (تحويل 9/1 ) 10 عدد از شماره های

5-6-11-13-20-26-30-34-35-37-45-46-50-54-56-70

فصل 27: (تحويل 9/3 ) 10 عدد از شماره های

11-21-37-42-50-52-53-55-56-63-65-66

و: 70-71-72-74-77-88-89-94-95-101-109-111

 موفق باشید.

 

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393 و ساعت 12:50 |
سلام

فصل 25:مبانی فیزیک(تحویل 8/10 ) 10 مسئله از شماره های:


15-23-32-38-45-46-52-55

و  شماره های: 56-58-64-68-74-75

 

فصل 6 (ويرايش هشتم):

 10 تمرین از شماره های ذکر شده در زیر: (تحويل 8/11 )

  2-10-16-20-23-25-29-31-33-34-35-38-39

-40-46-47-49-52-53-55-58-59-60-61-

62-63-65-68-69-72-79-81-82-87-88-95-96-101-109

موفق باشید.

 

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در شنبه سوم آبان 1393 و ساعت 11:28 |
سلام

نمونه مسائل امتحانی از فصل 2-4-5 (و البته قسمت اصطکاک فصل 6)

حل المسائل فصلهای 1 تا 5 را میتوانید از لینکهای زیر دانلود کنید. در صورت اشکال در لینکها لطفاً اطلاع دهید.

ویرایش هشتم:

فصل 1 - فصل 2 - فصل 3 - فصل 4 - فصل5 

ویرایش هفتم:

فصل 1 - فصل 2 - فصل 3 - فصل 4 - فصل 5

 موفق باشید.

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در سه شنبه بیست و نهم مهر 1393 و ساعت 15:34 |