سلام *** نمرات پایان ترم ، تکالیف و گزارش کارها  وارد شد***

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در چهارشنبه یازدهم تیر 1393 و ساعت 11:1 |
سلام

مهلت تحويل گزارش كار آزمايش رفتار خازنها در مدار DC تا ساعت 12 روز سه شنبه 1393/3/27 می باشد.مهلت یاد شده به هیچ عنوان تمدید نمی گردد.

گزارش کار حداقل باید شامل عنوان آزمایش - نام گزارشگر - تاریخ - هدف آزمایش - وسایل به کار رفته - مختصری از تئوری آزمایش - روش انجام آزمایش - رسم مدارهای مربوطه - جدول اولیه داده ها - جدول چاپی داده ها - دو نمودار برای هر آزمایش یکی نمودار نمایی و دیگری نمودار تبدیل یافته خطی - به دست آوردن ثابت زمانی خازن از هر نمودار به همراه محاسبه خطای آن و گزارش آن به صورت یک عدد به همراه خطا به طوریکه خطا فقط دارای یک رقم باشد و مقدار ثابت زمانی و خطا از یک مرتبه اعشار باشند - محاسبه ظرفیت خازن و خطا از روی ثابت زمانی در هر مورد - ....   و سرانجام نتیجه گیری باشد.

دستور کار آزمایش مطالعه رفتار خازنها در مدار DC

راهنمای رسم نمودار به زبان فارسی

راهنمای رسم نمودار به انگلیسی

نمونه رسم نمودار تخلیه خازن با نرم افزار Origin6

(در این نمونه در ستون اول زمان (هر 10 ثانیه) - در ستون دوم ولتاژ دو سر خازن و در ستون سوم با استفاده از گزینه "set Column Value" منهای لگاریتم طبیعی نسبت ولتاژ دو سر خازن به ولتاژ اولیه (10 ولت) داده شده اند.  ابتدا با استفاده از گزینه Scatter  در قسمت Plot ستون دوم بر حسب ستون اول رسم شده است که یک تابع نمایی می باشد. با کلیک بر روی نمودار و استفاده از گزینه "ّFit Exponential Decay" ,--> First Order در قسمت Analysis  علاوه بر رسم نمودار نمایی مقدار ثابت زمانی به صورت t1 در تابع y0+A1e^(-x/t1) داده شده است. سپس به رسم مشابه ستون سوم بر حسب ستون اول و استفاده Fit Linear  مقدار عکس ثابت زمانی به صورت شیب خط (B) داده شده است. براي محاسبه خطا، از روي تابع نمايي ثابت زماني و خطاي آن مستقيما به دست مي آيند و كافي است از رابطه خطاي ظرفيت را محاسبه كرد. در مورد نمودار خطي شيب خط و خطاي آن داده شده و ثابت زماني عكس شيب خط است.)

آدرس دریافت نرم افزار Origin

(از داخل دانشگاه قابل دسترسی است)

حق یارتان

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 و ساعت 9:35 |
سلام

نمونه امتحان پایان ترم

مسائل پيشنهادي فصل 31: (تحویل لازم نیست!)

 

4-11-15-18-22-25-27-33-45-46-47-49-50-51-58-60-62-65-67-88-89-90

 

مسائل پيشنهادي از سروي: (ویرایش 6)

فصل  29:  14-17-18-48-53-55-61-63-64-66-69-71

فصل 30:  3-5-6-12-15-17-23-29-34-49-52-55-57-60-65-67-69-71-72-73

فصل 31:  4-7-9-14-1-17-24-32-40-42-43-49-52-57-58-63-65-68-71

فصل 32:  12-26-27-38-48-52-64-73-75-78-79

فصل 33:  25-26-47-51-52-61-62-67-69

 

تمرينات فصل 29 كتاب سروي - حل تمرينات فصل 29


تمرينات فصل 30 كتاب سروي - حل تمرينات فصل 30


تمرينات فصل 31 كتاب سروي - حل تمرينات فصل 31


تمرينات فصل 32 كتاب سروي - حل تمرينات فصل 32

 

تمرینات فصل 33 کتاب سروی - حل تمرینات فصل 33

 

جزوه آزمايشگاه فيزيك 2

موفق باشيد

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در شنبه هفدهم خرداد 1393 و ساعت 0:43 |
سلام

اعياد شعبانيه بر شما مبارك و ياد امام راحل گرامي باد

مهلت تحويل گزارش كار آزمايش رفتار خازنها در مدار DC تا ساعت 12 روز سه شنبه 1393/3/27 تمديد گرديد.

موفق باشيد.

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 و ساعت 10:38 |
سلام

عید سعید مبعث مبارک باد

 
فصل 30:مبانی فیزیک(تحویل 3/11 ) 10 مسئله از شماره های:

1-7-11-13-18-21-22-24-25-26-27-32-34-35-37-39


41-42-43-47-48-56-57-59-60-63-72-75-76-77

85-93-100-101-102-104


موفق باشید.

 

+ نوشته شده توسط رستگار مقدم در دوشنبه پنجم خرداد 1393 و ساعت 16:14 |